Gentamicin

Hoạt chất – Hàm lượng

Gentamicin: 0.3% (dùng dưới dạng Gentamicin sulfat)

Chỉ định

Viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm giác-kết mạc, loét giác mạc, viêm mí mắt, viêm két mạc mí, viêm tuyến meibomius, viêm tuyến lệ.

Quy cách

Hộp 1 tuýp 5g mỡ tra mắt

Lên đầu trang