Mediclovir

Hoạt chất – Hàm lượng

Aciclovir: 3% (mỡ)

Chỉ định

Điều trị viêm giác mạc, kết mạc

Quy cách

Hộp 1 tuýp 5g mỡ tra mắt

Scroll to Top