Hydrocortisol

Hoạt chất – Hàm lượng

Hydrocortison acetat: 1%

Chỉ định

Viêm kết mạc dị ứng

Quy cách

Hộp 1 tuýp 5g mỡ tra mắt

Scroll to Top