• Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
 • Tên giao dịch: MEDIPHARCO
 • Mã số doanh nghiệp: 3300101406 (đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 29 tháng 02 năm 2022)
 • Mã chứng khoán: MTP_ Sàn giao dịch UpCOM – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Vốn điều lệ: 74.554.060.000 VNĐ
 • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: ­
 • ­Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc chữa bệnh, dụng cụ vật tư trang thiết bị y tế, sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm sinh học, tinh dầu, hương liệu.
 • ­ Dịch vụ bảo quản Thuốc chữa bệnh
 • ­ Đầu tư Tài chính; Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ; Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất kinh doanh rượu
 • Địa chỉ:
 • 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 • (+84) (234) 3823099 – 3837731 – 3822701
 • [email protected]
 • medipharco.vn / medipharco.com.vn / medipharco.com

Scroll to Top