Tetracyclin 1%

Hoạt chất – Hàm lượng

Tetracyclin hydroclorid 1%

Chỉ định

Đau mắt hột. Các nhiễm khuẩn khác khi vi khuẩn gây bệnh còn nhạy cảm với tetracyclin.

Quy cách

Hộp 1 tuýp 5g mỡ tra mắt

Lên đầu trang