Tobralyr

Hoạt chất – Hàm lượng

Tobramycin: 0,3 %

Chỉ định

Viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm túi lệ, viêm mi mắt.

Quy cách

Hộp 1 lọ 5 ml dung dịch nhỏ mắt

Lên đầu trang