Neciomex

Hoạt chất – Hàm lượng

Neomycin base (dưới dạng Neomycin sulfat): 0,35 %;
Triamcinolon acetonid: 0,1%

Chỉ định

Điều trị chàm, viêm da đáp ứng với corticoid có bội nhiễm do tụ cầu và các vi khuẩn nhạy cảm Neomycin.

Quy cách

Hộp 1 tuýp 10g mỡ bôi da

Scroll to Top