Cafunten

Hoạt chất – Hàm lượng

Clotrimazol: 1%

Chỉ định

Điều trị nhiễm nấm ngoài da

Quy cách

Hộp 1 tuýp x 5g, 10g, 20g kem bôi da

Product Enquiry

Scroll to Top